Valid XHTML 1.0 Transitionalstrona główna
warto zobaczyć w powiecie!
trasy i wycieczki po powiecie
wpisz się na księgę gości!
materiały do pobrania
mapka powiatu
linki do ciekawych stron
publikacje użyte do stworzenia strony
kontakt z autorem
współpraca, partnerzy, reklama
Zamki i Pałace Województwa Łódzkiego
W Środku Polski


Opis gminy Dobroń

W XVIII wieku na teren dóbr pabianickich przybyła garstka uchodźców francuskich, uciekająca przed tamtejszą krwawą rewolucją. Rząd pruski przekazał im grunty w pobliżu folwarku Wymysłów (początkowo zwanego Nowym Folwarkiem). Nową osadę nazwano Kolonia Wymysłów Francuski.


Kapliczka przy skrzyżowaniu w Wymysłowie-Piaskach.

Kapliczka przy skrzyżowaniu w Wymysłowie-Piaskach.


Przybyło tutaj dziewięć rodzin. Akta podają nazwiska: de Casteran, hrabina de Sallles, markiz de Puissieux. Najbardziej znaną osobą był chevalier de Boufflers, gubernator Senegalu, członek Narodowego Zgromadzenia Francji, pisarz, kleryk, kawaler maltański i marszałek polny. Dostał on największy udział. Grunta o obszarze 38 włók miary magdeburskiej z prawem dzierżystej dzierżawy przekazane zostały w Pabianicach, 27 czerwca roku 1800. Umowa została zawarta pomiędzy kamerą kaliską, a upoważnioną do tego jego żoną – Franciszką Eleonorą Beican de Mauville, markizą de Boufflers. Majątek ten oszacowany został na kwotę 250 talarów pruskich. Folwark nie posiadał własnych poddanych, dlatego dla odrabiania pańszczyzny przeznaczono sześciu chłopów z Mogilna w opłacie po 6 groszy srebrnych za dzień pieszy i po 12 za ciągły.


Pozostałości folwarku w Wymysłowie Francuskim - zabytkowa aleja.

Pozostałości folwarku w Wymysłowie Francuskim - zabytkowa aleja.


W tym samym roku Wymysłów sprzedany został za kwotę 3,3 tys. talarów Ferdynandowi z Oppeln-Bronikowskiemu, prezesowi kamery kaliskiej.


Atrakcje Wymysłowa Francuskiego:


Cmentarz ewangelicko-augsburski w Wymysłowie-Piaskach >>>

Cmentarz wojenny w Wymysłowie-Piaskach >>>

Cegielnia i glinianki w Wymysłowie-Piaskach >>>


Tekst: Tomek Szwagrzak

Zdjęcia: Tomek Szwagrzak