Valid XHTML 1.0 Transitionalstrona główna
warto zobaczyć w powiecie!
trasy i wycieczki po powiecie
wpisz się na księgę gości!
materiały do pobrania
mapka powiatu
linki do ciekawych stron
publikacje użyte do stworzenia strony
kontakt z autorem
współpraca, partnerzy, reklama
Zamki i Pałace Województwa Łódzkiego
W Środku Polski


Opis gminy Lutomiersk

Lutomiersk

Lutomiersk to jedna z najstarszych miejscowości na terenie Polski. Miejsce to zasiedlone już było około 3,5 tysiąca lat temu. Odkryto tu cmentarzysko z XI wieku naszej ery, związanego z osadnictwem Rusów i Waregów.


Rynek w Lutomiersku.

Rynek w Lutomiersku.


Lutomiersk położony jest na lewym brzegu Neru. W średniowieczu krzyżowały się tu drogi z Łęczycy do Sieradza, oraz z Wolborza do Piotrkowa przez Uniejowa do Wielkopolski. Nigdy nie był związany z Pabianicami, należącymi do włości kościelnych. Lutomiersk pozostawał w rękach korony. W roku 1274 Leszek Czarny nadał miejscowości prawa miejskie. Dokument ten jest jednocześnie pierwszą znaną wzmianką o Lutomiersku. W 1292 roku miasto zostało powiększone o Wrzącą (dziś to ponownie oddzielna wieś), a w 1311 przeszło w ręce prywatne. Nadane zostało Wacławowi z Lisowic z rodu Zarembów. Prawdopodobnie jednak połowa miasta wkrótce znów znalazła się pod panowaniem korony, ponieważ w roku 1406 z rąk Władysława Jagiełły nadana została Przedborowi i synowi jego Janowi z Chełmicy, jako nagroda za zasługi w wojnie z Krzyżakami.


Most tramwajowy na Nerze. Widok w stronę Lutomierska.

Most tramwajowy na Nerze. Widok w stronę Lutomierska.


Od XV wieku w Lutomiersku rozwijało się sukiennictwo. Ciekawe są statystyki sprzed kilku wieków: w roku 1459 na wojnę pruską wysłano stąd 10 zbrojnych, w roku 1563 podatek od rzemiosła płaciło 97 mieszczan. W połowie XVI wieku powstał tutaj zbór braci czeskich, który funkcjonował około stu lat.


Klasztor (dawny zamek) w Lutomiersku.

Klasztor (dawny zamek) w Lutomiersku.


W roku 1793 Lutomiersk liczył 1085 mieszkańców, 146 domów i 12 pustych placów, 85 osób zajmowało się rzemiosłem, a 23 kramarstwem. Istniała tu też manufaktura włókiennicza, zniszczona przez Prusaków. Planowano utworzyć powiat lutomierski. Rok 1797 przyniósł wielki pożar miasta. W 1806 było tu tylko 505 mieszkańców. Na początku na wzór sąsiednich miejscowości, również w Lutomiersku próbowano rozwinąć przemysł. W roku 1818 miasto liczyło 1921 mieszkańców, zaś w 1860 – 2363 (59 osób zajmowało się krawiectwem, a 142 szewstwem). Słaby rozwój sprawił, że w roku 1870 Lutomiersk stracił prawa miejskie.


Atrakcje Lutomierska:

Relikty zamku i dawny klasztor >>>

Kościół Matki Boskiej Szkaplerznej >>>

Dawna synagoga >>>


Powiązania:

Rzeka Ner >>>


Tekst: Tomek Szwagrzak

Zdjęcia: Tomek Szwagrzak