Valid XHTML 1.0 Transitionalstrona główna
Warto zobaczyć w powiecie!
kontakt z autorem
wpisz się na księgę gości!
materiały do pobrania
mapka powiatu
linki do ciekawych stron
publikacje użyte do stworzenia strony\n
\n
\n

Dopisz się


\n
\n"; for ($i=0; $i<$in; $i++) { $dane=fgets($plik_dane, 999*999); $nickpoz=strpos($dane, "<>"); $emailpoz=strpos($dane, "<>"); $miaspoz=strpos($dane, "<>"); $sitepoz=strpos($dane, "<>"); $tekstpoz=strpos($dane, "<>"); $ippoz=strpos($dane, "<>"); $endpoz=strpos($dane, "<>"); $data[]=substr($dane, 9, $nickpoz-9); $nick[]=substr($dane, $nickpoz+9, $emailpoz-$nickpoz-9); $meil[]=substr($dane, $emailpoz+10, $miaspoz-$emailpoz-10); $mias[]=substr($dane, $miaspoz+9, $sitepoz-$miaspoz-9); $site[]=substr($dane, $sitepoz+9, $tekstpoz-$sitepoz-9); $kome[]=substr($dane, $tekstpoz+10, $ippoz-$tekstpoz-10); $ip[]=substr($dane, $ippoz+7, $endpoz-$ippoz-7); } if(empty($data)){}else{ for($in=count($data);$in>0;){ $in--; if($in==count($data)-1){}else{echo"\n \n \n ";} echo"\n \n \n \n \n \n "; if ($mias[$in] == "") {} else {echo "\n \n \n \n "; }; if ($site[$in] == "") {} else {echo "\n \n \n \n "; }; echo "\n \n \n "; if(empty($hhh)){}elseif($hhh=="ip"){ echo""; } } } echo "\n

[:. $data[$in] .:]

 
\n
Autor :
\n
"; if ($meil[$in] == "") { echo "$nick[$in]"; } else { echo "$nick[$in]"; }; echo "
\n
Miasto :
\n
$mias[$in]
\n
Strona :
\n
$site[$in]


$kome[$in]

ADRES IP : $ip[$in]
"; } else if ($wyswietl == "dopis"){ echo "\n
\n
\n

Proszę wypełnić

czytelnie :)

\n
\n
\n
\n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
Nick\n \n
E-mail\n - jeśli nie posiadasz - pozostaw puste\n
Miasto\n \n
Strona\n - jeśli nie posiadasz - pozostaw puste\n
Komentarz\n \n
\n
\n\n
\n
"; } else if ($wyswietl == "dopisz") { $plik = "./ksiega/licznik.zaw"; $baza = fopen("$plik", "r"); $licznik = chop(fgets($baza, 20)); fclose($baza); $licznik++; $baza = fopen("$plik", "w"); fputs($baza, $licznik); fclose($baza); $IP = getenv("REMOTE_ADDR"); $kome = ereg_replace("\r\n","
",$kome); $nick = ereg_replace("\\\\\\\\","\\",$nick); $meil = ereg_replace("\\\\\\\\","\\",$meil); $mias = ereg_replace("\\\\\\\\","\\",$mias); $site = ereg_replace("\\\\\\\\","\\",$site); $kome = ereg_replace("\\\\\\\\","\\",$kome); $nick = ereg_replace("\\\\\"","\"",$nick); $meil = ereg_replace("\\\\\"","\"",$meil); $mias = ereg_replace("\\\\\"","\"",$mias); $site = ereg_replace("\\\\\"","\"",$site); $kome = ereg_replace("\\\\\"","\"",$kome); $nick = ereg_replace("\\\\\'","'",$nick); $meil = ereg_replace("\\\\\'","'",$meil); $mias = ereg_replace("\\\\\'","'",$mias); $site = ereg_replace("\\\\\'","'",$site); $kome = ereg_replace("\\\\\'","'",$kome); $plik_dane = fopen("./ksiega/dane.zaw", "a+"); $data=date("d.m.Y"); $kome = ereg_replace("\r\n","
",$kome); $tooputs="<>$data<>$nick<>$meil<>$mias<>$site<>$kome<>$IP<>"; //dopis fputs($plik_dane, "$tooputs\n"); // wyświetlanie podsmuowania echo "
\n
\n

Dopisywanie zakończone sukcesem
Dziękuję


\nDopisałeś się jako $licznik osoba, a twój wpis wygląda następująco\n\n \n \n \n \n \n \n \n "; if ($mias == "") {} else {echo "\n \n \n \n "; }; if ($site == "") {} else {echo "\n \n \n \n "; }; echo "\n \n \n \n
[:. $data .:]

 
\n
Autor :
\n
"; if ($meil == "") { echo "$nick"; } else { echo "$nick"; }; echo "
\n
Miasto :
\n
$mias
\n
Strona :
\n
$site


$kome\n
\n
\n

Powrót do księgi

"; } ?>